Koncepthus

Vi har tillsammans med Kettil Fastigheter utveckat ett flerbostadshuskoncept Kettilkonceptet, med fokus på hög kvalitet till ett rimligt pris. En inte helt enkel ekvation då vi verkar på mindre orter med relativt låg hyresnivå. Nyckeln är ett välplanerat byggsätt med kort byggtid som håller byggkostnaderna nere. Konceptet togs fram 2009 och har sedan dess utvecklats ytterligare för att få ner kostnaderna men inte sänka kvaliten. 

Moderna, ljusa lägenheter med bra planlösning.

Husen är tvåvånings loftgångshus byggda i prefabricerade betongelement. Detta för att uppnå en kort byggtid, minimera underhållet och utnyttja betongens fördelar med låg energiåtgång genom värmetröghet och goda brand-, fukt- och ljudegenskaper.

Hittills har konceptet byggts på dessa platser

Hammargatan, Tranemo
Byggare: Kettil Fastigheter AB, sex lägenheter
Förvaltare: Kettil Fastigheter AB, sex lägenehter
Inflytt: 2011-05-01
Betong montage: Kettil Axelsson Bygg AB

Apoteksgatan, Skene 
Byggare: Skanska, ett hus med tio lägenheter.
Förvaltare: Mark Bostäder AB 
Inflytt: 2011-05-30
Betong montage: Kettil Axelsson Bygg AB

Östra Hedängsvägen, Bollebygd
Byggare: ByggArvid AB, två hus med sex lgh i varje
Förvaltare: Hedeäng Bostads AB,
Inflytt: Sommaren 2012
Betong montage: Kettil Axelsson Bygg AB

Östra Hedängsvägen, Bollebygd
Byggare: ByggArvid AB, två hus med åtta lgh varje.
Förvaltare: Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo)
Inflytt: Sommaren 2012
Botong montage: Kettil Axelsson Bygg AB
 

Badhusvägen, Dalsjöfors
Byggare: Byggarvid AB, fyra hus med fyra lgh varje
Förvaltare: Toarpshus AB
Inflytt: Hösten 2012
Betong montage: Kettil Axelsson Bygg AB

Fridkullagatan, Ulricehamn
Byggare: Kettil Fastigheter AB, sex lgh., Byggteamet, sex lgh.
Förvaltare: Kettil Fastigheter AB och Byggteamet AB.
Inflytt: 2010-06-30
Betong montage: Kettil Axelsson Bygg AB