Montering Centrale i tranemo

Andra och sista etappen av utbyggnationen av Dalsjöfors Kött slutfördes under oktober.